Инструктори:      Даниела Христова
                                    Ангел Христов
Даниела ХристоваАнгел Христов

Полезни връзки

Начални дати за започване на шофьорски курсове до края на 2014 г.

Публикувана на 15/04/2014

Януари    
                           
06.1.2014
       
20.1.2014    

Февруари

03.2.2014       
17.2.2014

Март
   
                           

03.3.2014        17.3.2014     

Април

14.4.2014       
28.4.2014

Май

12.5.2014       
26.5.2014

Юни

09.6.2014       
23.6.2014

Юли

07.7.2014       
21.7.2014

Август

04.8.2014       
18.8.2014

Септември

01.9.2014
       
15.9.2014         29.9.2014

Октомври

13.10.2014     27.10.2014

Ноември

10.11.2014
      24.11.2014


Декември

08.12.2014
      22.12.2014

Архив от новини

Пътни знаци