Инструктори:      Даниела Христова
                                    Ангел Христов
Даниела ХристоваАнгел Христов

Полезни връзки

Категория АМ

Дву- или три колесни пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивно-максимална скорост не надвишава 45 км/час;

Изисквания:

Кандидат водача да има навършени 15г. и 11 месеца.

Необходими документи:

Копие на лична карта,

Копие на свидетелство за завършено минимум

основно образование.

2 бр. снимки

Обучение:

40 часа теория

Изпит:

Вътрешен - листовки

Външен листовки пред ДАИ

Започване на курс:

Всеки понеделник на всяка четна седмица

Пътни знаци