Инструктори:      Даниела Христова
                                    Ангел Христов
Даниела ХристоваАнгел Христов

Полезни връзки

Шофьорски курс кат. АМ:

*40 часа теоретично обучение

Цена

60лв.

Безплатни привилегии от фирмата за всеки курсист:

* Осигуряване на безплатни материали (листовки и Закон за движение по пътищата) необходими за теоретичната Ви подготовка

Таксите за изпитите се заплащат отделно

*Вътрешен изпит листовки

*Външен изпит листовки пред ДАИ

Пътни знаци