Инструктори:      Даниела Христова
                                    Ангел Христов
Даниела ХристоваАнгел Христов

Полезни връзки

Категория B

категория В - моторни превозни средства с допустима максимална маса, която не
надвишава 3500 kg, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници
плюс водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав
с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg; без да се
нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства, моторни превозни средства от тази категория могат да образуват състав
с ремарке с допустима максимална маса, надвишаваща 750 kg, при условие че
допустимата максимална маса на състава не надвишава 4250 kg;

Изисквания:

Кандидат водача да има навършени 17г. и 9 месеца.

Необходими документи:

Копие на лична карта,

Копие на свидетелство за завършено минимум

основно образование.

2 бр. снимки

Обучение:

40 часа теория

31 часа практика

Изпит:

Вътрешен - листовки

Външен листовки пред ДНИ

Вътрешен изпит - практика в управление на автомобила

Външен изпит практика пред ДАИ в градско управление на автомобила

Започване на курс:

Всеки понеделник на всяка четна седмица

Пътни знаци